kolenjin66@gmail.com

Search

آهن آلات

پروفیل

پروفیل

پروفیل پروفیل به معنای ثابت بودن مقطع در طول می باشد و معمولا در ساختمان سازی و راه سازی و صنعت مورد استفاده قرار می

نبشی

نبشی

نبشی نبشی پروفیلی است که سطح مقطع آن دو ضلع عمود بر هم می باشد و در سازه های مختلف استفاده می شود و از

میلگرد

میلگرد

میلگرد میلگرد که به آن آرماتور فولادی نیز گفته می شود در بتن در راستای جبران مقاومت کششی مورد استفاده قرار می گیرد و جزء

ستون

ستون

ستون ستون عضوی عمودی در ساختمان است که نیروی محوری را تحمل میکند و باعث استحکام بنام می شود. نوین شیروانی ، در زیر مجموعه