kolenjin66@gmail.com

Search

ورق فلزی رنگی

ورق فلزی رنگی

ورق فلزی رنگی

جنس پایه یا مغزی ورق فلزی رنگی ، از نوع ورق گالوانیزه می باشد که با توجه به کاربرد دارای رنگهای مختلفی است.

رنگ این ورق ها، در کوره و تحت گرما به آن اضافه می شود و در بطن آن نفوذ میکند .

ضخامت این ورق ها 35 میکرون است.

نوشین شیروانی ، ورق های رنگی فلزی را در زیر مجموعه ورق های فلزی خود و در رنگهای مختلف به فروش می رساند.

کاربردهای ورق فلزی رنگی

تجهیزات ساختمانی

تولید یخچال و فریزر و گاز

تولید کابینت

تولید کامپیوتر

کانتینر

سردخانه